Kontrastfylt overgang

Arkivverkets samfunnsoppdrag er å bidra til effektiv dokumentasjonsforvaltning og å sikre, bevare og tilgjengeliggjøre et bredt og allsidig utvalg av samfunnets arkiver. Temaet for rapporten var «Nye måter å jobbe på» og ved å kombinere gamle bilder fra arkivet med moderne, ble det etablert et unikt uttrykk som dannet grunnlaget for den visuelle løsningen.

Client

Arkivverket

Year

2020

Project scope

Redaksjonelt design · Typografi · Illustrasjon

Back to work
No items found.