Welcome to the salad revolution

ONNAs oppdrag er å bygge et mer bærekraftig og transparent matsystem ved å legge til rette for, og utfordre forbrukerne til å ta smartere, friere matvalg.

Kunde

Onna

År

2020

Leveranse

Navngivning · Strategi · Visuell identitet · Typografi · Illustrasjon · Animasjon · Nettsider

1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Tilbake til arbeider
Tilbake til arbeider